72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-206-801-2 kitkarnyang@hotmail.com จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00
Mar
22

ควรเปลี่ยนยางรถบรรทุกใหม่ จะเลือกเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 เส้น ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง

เป็นสิ่งที่เราควรต้องรู้ไว้เพื่อไม่ให้ถูกหลอกให้ต้องเปลี่ยนยางไวก่อนกำหนด เพราะยังมีผู้ใช้รถหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจว่า ยางต้องอยู่ในสภาพไหน ถึงควรจะต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ เวลาเอารถไปเข้าศูนย์ทีไรก็โดนทักว่ายางเสื่อมสภาพ ยางหมดอายุแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนยางได้แล้ว ตลอดทุกที

May
19

เมื่อเราเลือกใช้รถยนต์เป็นพาหนะนำทางแล้ว ก่อนจะใช้รถยนต์ควรทำความรู้และศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทุกส่วนภายในรถยนต์ของเรา เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญ มาเริ่มกันที่ แก้มของยางรถยนต์ ซึ่งจะบอกขนาดของยาง, ผู้ผลิต, รุ่น, อัตราสูงสุดของการเติมลม, ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ความเร็วสูงสุดที่สามารถรับ(วิ่ง)ได้, วันที่ผลิต(สัปดาห์/ ปี ค.ศ.), และข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ จะมีการสังเกตุง่ายๆ ดังนี้

Jul
16

ยางหล่อดอก คือ ยางรถเก่าหรือยางเปอร์เซ็นต์ซึ่งได้ถูกใช้งานแล้วโดยดอกยางจะมีการสึกจากสภาพการใช้งาน การขับขี่และถูกนำมาหล่อดอกใหม่