72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-206-801-2 kitkarnyang@hotmail.com จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00
Jul
16

บริษัทกิจการยาง ชลบุรี จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช.