72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-206-801-2 kitkarnyang@hotmail.com จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00

บริษัท กิจการยาง ชลบุรี จำกัด

ดำเนินธุรกิจในด้านยางรถยนต์ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ขณะนี้บริษัทฯขยายกิจการ และเจริญเติบโตขึ้น อีกทั้งนำเทคโนโลยีในด้านการผลิตหน้ายางรถยนต์ สำหรับรถบรรทุก เพื่อให้ได้คุณภาพ ตอบรับกับลูกค้าที่ใช้บริการอัดดอกยาง หล่อดอกยาง 

นอกจากการผลิตหน้ายางเพื่อหล่อดอก อัดดอกแล้ว กิจการยาง ยังจำหน่ายยางรถบรรทุก ทั้งยางในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่องๆ เพราะธุรกิจในประเทศต้องขับเคลือนด้วยการขนส่ง ดังนั้นทุกธุรกิจต้องใช้ยานพาหนะ จึงขาดไม่ได้ที่จะต้องใช้ยางรถยนต์ 

กิจการยาง ชลบุรี ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ซื่อตรง ฉับไว และพัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยการบริหารของผู้บริหารหนุ่ม ไฟแรงและมีแนวคิดทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน (เสี่ยกิจ) นายศุภกิจ จิตมาต ผู้บริหาร กิจการยาง ชลบุรี ได้นำเทคโนโลยีการผลิตหน้ายาง เครื่องตรวจสอบโครงยาง และอื่นๆ เข้ามาพัฒนาบริษัท ให้ได้มาตรฐาน ISO. และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน

  •  โทร.

    (038) 206-801-2

icon