72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-206-801-2 kitkarnyang@hotmail.com จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00

บริษัท กิจการยาง ชลบุรี จำกัด

ลูกค้าหรือผู้สนใจสอบถามเรื่องยางรถบรรทุก สามารถติดต่อสอบถามได้ตามวันและเวลาทำการที่ทางบริษัทแจ้งให้ทราบด้านล่างนี้ หากติดต่อนอกเวลาทำการ ทางเจ้าหน้าที่ไม่อาจตอบกลับได้ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ดังนั้นของความกรุณาติดต่อในเวลาทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

icon11
ติดต่อสอบถาม จันทร์-เสาร์

เวลา 08:00 - 17:00 น.

icon11
โทรสอบถาม Office ตามเวลาทำการ

038-206-801-2

icon11
เลขที่ตั้ง

72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ฝากข้อความทาง E-mail

 

สามารถฝากข้อความสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ทางอี.เมลของทางบริษัท หรือฝากไว้ที่แบบฟอร์มนี้ หากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจะรีบดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุด แต่หากต้องการทราบคำตอบเป็นการด่วน กรุณาโทรสอบถามที่ Office ได้ตลอดเวลาทำการ ที่หมายเลข 038-206-801-2